KSKKoninklijke Sportkring Bree

Charter ouders:

Als ouder:

 • toon ik belangstelling voor de sport van mijn kind en zorg ik ervoor dat ik zijn hevigste supporter word.
 • toon ik belangstelling en respect voor de medespelers, ook als deze spelers minder kunnen voetballen.
 • stimuleer ik mijn kind om steeds zijn best te doen, maar vraag zeker ook om plezier te hebben in het voetballen.
 • stimuleer ik mijn kind om de regels van het spel zo goed mogelijk te leren, de fair-play hoog in het vaandel te dragen en te willen voetballen vanuit de Olympische gedachte dat meedoen veel belangrijker is dan winnen.
 • laat ik de coaching over aan de trainer en aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter.
 • gebruik ik langs het veld geen agressieve of opruiende taal.
 • moedig ik gans de ploeg aan en bekritiseer ik niemand voor eventuele fouten.
 • leer ik mijn kind om respect op te brengen voor trainers, begeleiders, scheidsrechters, coördinatoren, bestuursleden en zeker de tegenstrevers.
 • zorg ik ervoor dat mijn kind de trainingen bijwoont en tijdig op de wedstrijd aanwezig is.
 • zorg ik ervoor dat de trainer tijdig  verwittigd wordt bij eventuele ziekte,  kwetsuur of andere omstandigheden , waardoor de speler niet kan aanwezig zijn op  training of wedstrijd.
 • kijk ik naar de inspanningen van de ganse ploeg en is de einduitslag van een wedstrijd bijzaak.
 • onthou ik dat leren voetballen een leerproces is , dat niet voor elke speler op dezelfde manier  verloopt.
 • zorg ik ervoor dat spelers waardevolle zaken thuislaten tijdens een training of een wedstrijd . KSK BREE is niet verantwoordelijk voor het verlies of de vernieling ervan.

 

Als supporter:

 • toon ik belangstelling voor alle spelers van de ploeg waar ik voor supporter
 • draag ik de fair-play hoog in het vaandel en hou ik de Olympische gedachte voor ogen.
 • heb ik geen kritiek op trainer en scheidsrechter
 • hou ik er rekening mee dat we spelen om te leren en iedereen fouten kan maken
 • bekritiseer ik deze fouten niet, maar moedig ik de ploeg verder aan
 • hou ik me aan de inwendige orde op en rond de installaties