KSKKoninklijke Sportkring Bree

Charter Jeugdbegeleider:

 • De jeugdbegeleider volgt en ondersteunt de visie van KSK Bree en erkent het opleidingsplan.
 • De jeugdbegeleider van een jeugdploeg is een vrijwilliger en wordt  als dusdanig bezoldigd.
 • De functie van jeugdbegeleider kan gekoppeld zijn aan één of meerdere jeugdploegen.
 • Dikwijls is een jeugdbegeleider een ouder van een speler van een ploeg, maar dit is geen vereiste.
 • Bij een wedstrijd en/of voetbalevenement is de jeugdbegeleider de officiële vertegenwoordiger van KSK Bree. Hij heeft hier een begeleidende rol
 • De jeugdbegeleider is een schakel tussen trainer, spelers en ouders.
 • De jeugdbegeleider draagt bij wedstrijden en/of voetbalevenementen zorg voor:

¨         de nodige administratieve afhandelingen.

¨         de opvang en betaling van de scheidsrechter bij thuiswedstrijden.

¨         het halen en terugbrengen van de uitrusting.

¨         het begeleiden van spelers.

¨         de drankbedeling voor eigen spelers en tegenstrevers en

           het opruimen van de flessen en glazen bij thuiswedstrijden.

¨         de drankbedeling voor eigen spelers bij uitwedstrijden

 • De jeugdbegeleider is bereid om, bij de activiteiten die door KSK Bree georganiseerd worden, zoveel mogelijk te helpen.
 • Tijdens een wedstrijd is de jeugdbegeleider enkel begeleider en laat de coaching over aan de trainer.
 • Jeugdbegeleiders komen op regelmatige basis (maandelijks) naar de jeugdvergaderingen  en brengen eventueel , adviezen mee  om  de jeugdwerking te verbeteren.
 • Een jeugdbegeleider onthoudt zich naar de buitenwereld van commentaar op trainer(s) en spelers.
 • Eventuele problemen worden eerst binnen een ploeg zelf opgelost. Komt men niet tot een vergelijk, dan kan de jeugdbegeleider contact opnemen met de jeugdcoördinator of de jeugdvoorzitter.
 • Een jeugdbegeleider krijgt voor zijn vrijwilligers  functie een trainingspak en een coachjas van de club in bruikleen . Hij of zij dient deze te dragen bij wedstrijden van zijn of haar ploeg.
 • De jeugdbegeleider heeft gratis toegang tot de thuiswedstrijden van elke ploeg van KSK Bree.