KSKKoninklijke Sportkring Bree

Missie:

KSK BREE wil een gezonde familieclub zijn, met vooral spelers vanuit de eigen jeugd of onmiddellijke omgeving.

Vertaald naar het sportieve:

  • Met de senioren liefst terug een goede vierde nationaler worden en blijven
  • Bij de jeugd: alle ploegen in de provinciale reeksen en liefst, daarbij aansluitend, ook alle ploegen in één of meerdere gewestelijke reeksen.
  • Het competitieve is een belangrijk gegeven maar de gezonde ontspanning is even belangrijk. Daarom trachten we elke jeugdspeler per wedstrijd minstens 50% voetbalplezier te gunnen, waarbij we wel rekening houden met de trainingsintensiteit en het gedrag van de speler.
  • De club ondertekende ook de Panathlon-verklaring over de Ethiek in de Jeugdsport. 

Alle mensen, van welke geaardheid ook, zijn welkom. Iedereen schikt zich natuurlijk naar het intern reglement van de club. Waarden als verdraagzaamheid, solidariteit, hulpvaardigheid, tucht en dicipline worden voor iedereen als vanzelfsprekend beschouwd.